top of page
vertrekproces
PROJECTEN DIVERS
Nieuwe middelen voor het versnellen van het vertrekproces van treinen
ProRail en NS

Doordat de treinen op het drukke Nederlandse spoor frequenter gaan rijden, stelt dit hoge eisen aan de punctualiteit van het vertrekproces. Reizigers moeten op tijd instappen, om vertraging te voorkomen, en conducteurs moeten ervoor zorgen dat de trein op 6 seconden nauwkeurig vertrekt. Ik heb de innovatieafdelingen van ProRail en NS geholpen om het vertrekproces in kaart te brengen, met de knelpunten en behoeften van reizigers, conducteurs, machinisten en service medewerkers. Op basis van de inzichten en kansen die hieruit kwamen, zijn we tot nieuwe concepten gekomen zoals instapinformatie voor reizigers, bv. het Instap-LED scherm op de perrons op station Schiphol, en vertrekinformatie voor de conducteur, in de vorm van een afteller op een persoonlijke smartwatch. In pilots hebben we dit getest voordat het daadwerkelijk geïmplementeerd werd. 

Schiphol_IPB_edited_edited_edited_edited

Instap-LED scherm station Schiphol

Image%2520uploaded%2520from%2520iOS_edit

Workshop met reizigers en conducteurs

foto%20conducteur%20met%20smartwatch_edi

Conducteur met afteller op zijn smartwatch

Workshop met Rijkswaterstaat om ideeen te verrijken en te prioriteren

Faciliteren design sprints hoger pensioen & platform voor intermediairs
Nationale Nederlanden

Om snel een stap voorwaarts te zetten in een innovatietraject, heeft Nationale Nederlanden gekozen voor het uitvoeren van Google Design Sprints. Ik heb deze bij verschillende afdelingen gefaciliteerd. In één week met een team van verschillende afdelingen het probleem verkennen, oplossingen bedenken, prototype bouwen en testen. Met als resultaat dat je na een week een geteste oplossing hebt en weet hoe je verder moet. Voor Nationale Nederlanden was dit een bijzondere ervaring. Om met een team van verschillende expertises bij elkaar te zitten, en meteen te kunnen schakelen en zo heel snel besluiten te nemen. In hun normale manier van werken zou het wel meer dan een jaar geduurd hebben om dit voor elkaar te krijgen. En doordat je in deze week veel besluiten moet nemen, kom je heel snel tot een concreet product, uitgewerkt in een prototype. Dit resultaat kan je weer helpen draagvlak te krijgen voor een vervolg en snel feedback te verzamelen. 

IMG_0056 kopie.JPG

Design sprint flow uitwerken

IMG_1821_edited_edited.jpg

Wireframes maken

Schermafdruk 2019-01-07 14.24.22.png

Prototype website

Verbetering proces ladingsgegevens goederenwagons
ProRail & divers stakeholders Havenbedrijf Moerdijk

Bij goederenvervoer over het spoor is er nog heel wat te verbeteren aan informatie over de lading. Dit is handig voor alle partijen in de keten die deze lading afhandelen, en ook nodig i.v.m. vervoer gevaarlijke stoffen. Op de haven Moerdijk doet ProRail een proef met smart camera’s. Daarvoor heb ik alle informatie knelpunten en behoeften van de verschillende partijen op het havenbedrijf (logistieke dienstverleners, vervoerders, terminal, producent, en ProRail) in kaart gebracht met interviews en gevisualiseerd in een ‘wagon journey’. In werksessies met deze partijen zijn verschillende technische oplossingen bedacht voor het oplossen van deze knelpunten. Deze dienen als input voor de innovatieafdeling van ProRail. 

smart camera 1.JPG
IMG_9320.JPG

Smart camera

Wagon met informatie erop

prorail_06.jpg

Wagon & informatie journey

goederenwagons
design sprint
bottom of page