top of page
verduurzaen woningen
PROJECTEN DUURZAAM LEVEN
Methode verduurzaming woningen particuliere eigenaren
Topsector Energie (ministerie EZ)

Veel woningeigenaren in Nederland hebben interesse om hun woning te verduurzamen en starten hiervoor met het nodige uitzoekwerk. En dan? In een groot aantal gevallen lukt het eigenaren echter niet om de eindstreep te halen, omdat er te veel momenten zijn om af te haken en omdat ze een woud aan maatregelen (en daar weer varianten en types van) voorgeschoteld krijgen. Menigeen vraagt zich af: kan dat niet eenvoudiger?

In een samenwerkingsverband van Energiepaleis, Hogeschool Utrecht, TNO, Energie-U, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Essense, JMA, Sustainomy en Wendel hebben we een nieuwe methode ontwikkeld die bij dit probleem kan helpen. Deze methode bestaat uit energieregisseurs die rekening houden met de behoeften van de bewoners, een opleidingsprogramma en tools voor deze regisseurs, een rekenmethodiek en standaard concepten, en een business model. Dit is in de paktijk getest met en bij bewoners, en geëvalueerd door TNO. In 2020 wordt verder gewerkt aan de uitrol. 

drawing_Scene27OCT201922_fbshared02-e157

Toelichting project 

IMG_3357.JPG
IMG_3365.JPG

Rollen verschillende stakeholders

Werksessie business model

Workshop met Rijkswaterstaat om ideeen te verrijken en te prioriteren

Nieuwe ideeën om bewoners van hoogbouw te helpen afval te scheiden
Rijkswaterstaat

Voor mensen die in hoogbouw wonen, is het moeilijker om afval te scheiden. Vandaar dat Rijkswaterstaat breed wilde kijken naar mogelijke oplossingen hiervoor. Wij hebben de huidige journey van afval scheiden in kaart gebracht, en op basis van verschillende typen burgers (persona’s) verschillende gedragsthema’s onderscheiden. Zo zijn de ‘klassieke scheiders’ niet te motiveren met duurzaamheid, maar wel gevoelig voor de sociale aspecten: als hun familie of vrienden het doet, doen zij het ook. Op basis van deze gedragsthema’s hebben we ideeën bedacht en gevisualiseerd, met als doel gemeentes te inspireren.

IMG_2194_edited_edited.jpg

Workshop ideeën selectie Rijkswaterstaat 

overzicht persona's_Tekengebied 1 (2).pn
IMG_4032_edited_edited.jpg

Ideegeneratie op basis behoeften persona's

Persona's met hun verschillende behoeften 

afval scheiden
bottom of page